Om oss

Oceana er en interesseorganisasjon for kvinner i den marine bransjen. Med ca 90 medlemmer fra 45 ulike virksomheter er vi sterkt representert i alle ledd i næringen.

Et unikt samlingspunkt for kvinner i den marine bransjen.

Under Fiskerimessen i Brussel våren 2000, fikk noen jenter fra Ålesund ideen om å danne en arena for kvinner i sjømatnæringa.  Ønsket om et samlingspunkt ble formet på grunnlag av det mannsdominerte yrket næringen representerte. Det tok ikke lange tiden før Oceana ble formelt stiftet, 26. januar 2001.

Oceana er en interesseorganisasjon for kvinner i den marine bransjen og er i dag sterkt representert i alle ledd av næringen. Formålet med organisasjonen er å synliggjøre jentene som representerer næringen og tilrettelegge for nettverksbygging. Gjennom nettsiden kan samtlige bli kjent med organisasjonen, og se hvilke firma som er representert i alle ledd i næringen.

En arena for relasjonsbygging!

Gjennom faglige arrangement fokuserer vi på relevante tema for næringen og bidrar til at medlemmene får faglig påfyll. Det vektlegges også sosiale samvær, og det arrangeres flere samlinger i løpet av året som for eksempel torskefiske i Borgundfjorden.

Oceana håper å bidra til at flere jenter rekrutteres innenfor den marine bransjen. Selv om prosentandelen jenter har opparbeidet seg betraktelig siden 2000, er yrket fortsatt mannsdominert. Vi inspireres på lik linje av menn som kvinner, men ønsket et samlingspunkt for kvinner.