Om oss

Oceana er en interesseorganisasjon for kvinner i den marine bransjen. Med ca 100 medlemmer fra 45 ulike virksomheter er vi sterkt representert i alle ledd i næringen.

Et unikt samlingspunkt for kvinner i den marine bransjen.

Under Fiskerimessen i Brussel våren 2000, fikk noen jenter fra Ålesund ideen om å danne en arena for kvinner i sjømatnæringa.  Ønsket om et samlingspunkt ble formet på grunnlag av det mannsdominerte yrket næringen representerte. Det tok ikke lange tiden før Oceana ble formelt stiftet, 26. januar 2001.

Oceana er en interesseorganisasjon for kvinner i den marine bransjen. Formålet med organisasjonen er å synliggjøre kvinnene som representerer næringen, og tilrettelegge for nettverksbygging. 

En arena for relasjonsbygging!

Gjennom faglige arrangement fokuserer vi på relevante tema for næringen og bidrar til at medlemmene får faglig påfyll. Det vektlegges også sosiale samvær, og det arrangeres flere samlinger i løpet av året som for eksempel torskefiske i Borgundfjorden.