Bedriftsbesøk Sjømat Norge

24. mai 2019 kl 17:00. 

Fredag 24. mai møtes vi hos Sjømat Norge sitt avdelingskontor i Ålesund (Røysegata 15, 3 etg) for å bli bedre kjent med organisasjonen.

Sjømat Norge har inntatt posisjonen som en dominerende organisasjon i sjømatnæringen, både i størrelse og gjennomslagskraft.  Med 600 medlemsbedrifter og 14.000 ansatte innen fiskeindustri, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service er den et stadig klarere tyngdepunkt i næringa. 

I 2018 og 2019 har organisasjonen gjennom lobbyarbeid klart å snu Regjeringspartiene i synet på grunnrente i oppdrettsnæringen.  

Fagsjef samfunnskontakt og industri (og styremedlem i Oceana), Kristin Alnes, orienterer oss om hvordan organisasjonen jobber, og hva som inngår i hennes egne arbeidsoppgaver. 

Det blir lett servering av snacks og drikke, og etter bedriftspresentasjonen legger vi opp til en tur på byen for evt en matbit og sosialt samvær for de som vil bli med videre. 

Deltakelse kan du registrere enten i påmeldingskjemaet her på nettsiden eller via arrangementet "Bedriftspresentasjon Sjømat Norge" som ligger på Oceanas Facebookgruppe.

PÅMELDING AVSLUTTET!